POMOC ZWIERZĘTOM

WSPÓŁPRACA Z GMINAMI W ZAKRESIE ZWALCZANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT

  • sterylizacja i kastracja zwierząt z terenu gmin: Chmielnik, Morawica, Szydłów i Kije
  • szczegółowe informacje można uzyskać w urzędach gmin właściwych dla miejsca zamieszkania
  • pomoc w organizacji adopcji dla zwierząt bezdomnych

WSPÓŁPRACA Z GMINAMI W ZAKRESIE UDZIELANIA POMOCY ZWIERZĘTOM POSZKODOWANYM W ZDARZENIACH DROGOWYCH

  • pomoc i wyjazd do zwierząt biorących udział w zdarzeniach drogowych
  • pomoc udzielana jest po wcześniejszym zgłoszeniu zdarzenia przez świadka do właściwego ze względu na miejsce zdarzenia Urzędu Gminy w godzinach urzędowania lub poza godzinami pracy urzędu na Policję bądź nr alarmowy 112

Back To Top