PRZYCHODNIA   WETERYNARYJNA


 
                   "ZOONA"


Choroby zakaźne:
 • diagnostyka chorób wirusowych przy wykorzystaniu min. szybkich testów diagnostycznych i specjalistycznych laboratoriów zewnętrznych,
 • diagnostyka i leczenie chorób bakteryjnych i grzybiczych, min. tak zwane leczenie celowane przy wykorzystaniu laboratoryjnych badań bakteriologicznych                  z antybiogramem, posiewów na podłożach grzybiczych ( ZHW ),
 • diagnostyka i leczenie chorób pierwotniaczych, min. babeszjozy, erlichiozy,
 • prowadzimy programy szczepień profilaktycznych uwzględniających indywidualne potrzeby pacjentów i aktualną sytuację epidemiologiczną,
 • wykonujemy obserwację zwierząt podejrzanych o zakażenie wirusem wścieklizny.

Wszystko o wściekliźnie...

Przychodnia Weterynaryjna " ZOONA " z upoważnienia Powiatowego Lekarz Weterynarii prowadzi urzędowe obserwacje,   w celu wykluczenia wścieklizny u zwierząt, które zraniły człowieka.

 

Wścieklizna jest ostrą chorobą wirusową charakteryzującą się porażeniem ośrodkowego układu nerwowego, z następującym porażeniem mięśni i zgonem.Wirus obecny jest w ślinie, wydzielinach i wydalinach chorych zwierząt. Najczęściej do zakażenia dochodzi przez wprowadzenie śliny do rany w czasie pokąsania. Największe niebezpieczeństwo dla ludzi stanowią chore psy i koty, które zarażają się zwykle od dzikich zwierząt.

Zwierzęta chorują na jedną z dwóch form wścieklizny - pierwsza, charakteryzującą się podnieceniem , pobudzeniem (ataki silnych pobudzeń nerwowych gryzienie i łykania przedmiotów niejadalnych) z następującym porażeniem mięśni i zgonem lub drugą, w której dominują objawy apatii następnie porażeniem mięsni i zgonem. W obydwu przypadkach na skutek kłopotów z połykaniem występuje wodowstręt. Wirusy wnikają przez uszkodzoną skórę lub błony śluzowe do organizmu następuje ich wstępne namnażanie, następnie za pośrednictwem nerwów obwodowych wędrują do rdzenia kręgowego i mózgu. U ludzi okres wylęgania waha się od 10 dni do 1 roku (średnio 30-50 dni). Jest krótszy u pacjentów z rozległymi pogryzieniami głowy lub tułowia.

Zwierzę, które ugryzło człowieka, a nie wykazuje żadnych symptomów choroby, powinno być przez 15 dni obserwowane przez lekarza weterynarii. W przypadkach wątpliwych okres obserwacji może być przedłużony. W przypadku pogryzienia przez zwierzę podejrzane       o postępowaniu decyduje lekarz medycyny.

Zasadniczym elementem zapobiegania wściekliźnie jest dbanie właścicieli, aby ich zwierzęta były szczepione i niepuszczane samopas, zmniejszanie ilości zwierząt bezpańskich. Zaszczepienie, co najmniej 70% populacji psów w istotny sposób ogranicza szerzenie się choroby, nawet na terenach, na których wścieklizna występuje stale. Zaleca się również szczepienie kotów.Kontrolowanie wścieklizny wśród dzikich zwierząt jest dużo trudniejsze. Stosuje się szczepionki doustne rozkładane w terenie.

Wścieklizna rzadko rozwija się u ludzi, u których natychmiast po ugryzieniu zastosuje się odpowiednie postępowanie medyczne. Istotne znaczenie ma jak najszybsze prawidłowe odkażenie rany i zgłoszenie się do lekarza.

Bardzo szybko powinno się rozpocząć uodparnianie człowieka w przypadkach, gdy:

 • zwierzę, z którym był kontakt jest chore na wściekliznę, lub wystąpią objawy wścieklizny w okresie obserwacji przez lekarza weterynarii,
 • nie można było przeprowadzić obserwacji zwierzęcia,
 • w okresie obserwacji zaczyna ono zachowywać się w sposób nietypowy,
 • pogryzienie nie było niczym sprowokowane, a w okolicy występuje wścieklizna,
 • ugryzło zwierzę, w populacji, których wścieklizna występuje często (głównie wśród borsuków, jenotów, lisów, nietoperzy),
 • osoba pokąsana przez zwierzę zawsze powinna zgłosić się do lekarza medycyny, a zwierzę powinno być poddane obserwacji weterynaryjnej ( zgłoszenia można dokonać telefonicznie 791-114-114 ).


KIEDY NIE NALEŻY SZCZEPIĆ ZWIERZĄT PRZECIWKO WŚCIEKLIŹNIE:
 • jeśli zwierzę jest aktualnie chore lub zarobaczone (nie dotyczy to chorób przewlekłych np. niewydolności wątroby, nerek, cukrzyca),
 • jeśli istnieje prawdopodobieństwo silnego zarobaczenia zwierzęcia (szczepionka będzie nieskuteczna),
 • w okresie ciąży (tylko w wyjątkowych przypadkach można zaszczepić ciężarną sukę),
 • jeśli zwierzę ma mniej niż 12 tygodni ( szczepienie psów na wściekliznę jest szczepieniem obowiązkowym od skończenia 3 m- ca życia ).
Jeśli przy poprzednich szczepieniach dochodziło u zwierzaka do reakcji alergicznych - NALEŻY UPRZEDZIĆ O TYM lekarza weterynarii PRZED podaniem przez niego szczepionki.


 
Co zrobić jeśli pies lub kot pogryzł człowieka:
 • Jeśli zwierzak pogryzł, pokąsał lub podrapał człowieka - takiego psa czy kota nie wolno wówczas zaszczepić przeciwko wściekliźnie!!!
 • W przypadku takiego zdarzenia pogryziony czy podrapany człowiek udaje się do przychodni lub na pogotowie, a właściciel zwierzęcia, które pogryzło/podrapało człowieka udaje się do przychodni weterynaryjnej, aby rozpocząć procedurę obserwacji zwierzęcia w kierunku wścieklizny.
 • NIEZALEŻNIE OD TEGO CZY ZWIERZĘ BYŁO WCZEŚNIEJ SZCZEPIONE PRZECIWKO WŚCIEKLIŹNIE CZY NIE, CZY SZCZEPIENIE JEST WAŻNE CZY NIE - PROCEDURA JEST TAKA SAMA!!!
 • Zwierzak podlega 15 dniowej obserwacji. W zależności od sytuacji epizootycznej danego rejonu, czyli w zależności od stopnia zagrożenia wścieklizną przeprowadza się obserwację stacjonarną lub właściciel 4-krotnie (dzień pokąsania, dzień 5, dzień 10        i dzień 15) doprowadza podejrzane zwierzę do przychodni weterynaryjnej.
 • W takim przypadku na właścicielu ciąży obowiązek zadbania by podejrzane zwierzę nie pogryzło innych ludzi, by nie zaginęło, nie uciekło itp. Właściciel ma obowiązek zgłosić ewentualną śmierć podejrzanego zwierzęcia i zabezpieczyć jego zwłoki.
 • 15-dniowa obserwacja kończy się wydaniem zaświadczenia o stanie zdrowia zwierzęcia w dniu pogryzienia                   i zaszczepieniem obserwowanego zwierzęcia przeciwko wściekliźnie, jeśli brak było wcześniejszego, ważnego szczepienia.Babeszjoza - realne zagrożenie ...

Wiosna za oknami, wzrost temperatury uaktywnia wszystkie żywe stworzenia, również te stanowiące realne zagrożenie dla zdrowia naszego i naszych czworonożnych pupili.

Od kilku już tygodni obserwujemy w Poznaniu zwiększoną zachorowalność psów na babeszjozę, zakaźną chorobę układu krwionośnego, przenoszoną przez kleszcze właśnie.

Babeszjoza (piroplazmoza) - zakaźna choroba psów, wywoływana przez pierwotniaki z rodzaju Babesia canis i Babesia gibsoni. Pasożyt po dostaniu się do organizmu psa migruje do układu krwionośnego i zasiedla erytrocyty, doprowadzając do ich rozpadu           i w efekcie uogólnionej anemii. Czynnikiem przenoszącym patogeny jest w naszych warunkach kleszcz. Cechą charakterystyczną infekcji jest niedokrwistość , ale głównym zagrożeniem dla zdrowia i życia psów są wielonarządowe powikłania, min. uszkodzenie miąższu nerek. 

Wśród objawów wymienia się min apatię, ogólne osłabienie , ciemno-brunatny kolor moczu, czasami wymioty, zażółcenie błon śluzowych.

Doświadczenia własne pokazują jednak bardzo często , oprócz ogólnego osłabienia, praktycznie brak wyraźnych objawów chorobowych, a podejrzenie o infekcji stawiane jest na podstawie słabych wyników morfologicznych krwi. Wówczas dopiero mikroskopowy rozmaz krwi obwodowej ( w naszej placówce wykonywany rutynowo ) pozwala postawić właściwą diagnozę i przejść do możliwie szybkiego leczenia.

Warto w tym miejscu wspomnieć, że ze względu na potwierdzone własnymi obserwacjami, częste współistnienie innych infekcji               tzw. pokleszczowych ( min borelizy, anaplazmozy, erlichiozy ) wykonujemy w takich przypadkach szybkie testy serologiczne wykluczające te infekcje.

Ze względu na coraz powszechniejsze występowanie tej śmiertelnej choroby szalenie ważna staje się profilaktyka przeciwkleszczowa.

Na naszym rynku dostępne jest kilka form preparatów zabezpieczających – obroże, opryski, spot on-y i ostatnio również tabletki. Ważne jednak by przed użyciem tych środków sprawdzić zakres i mechanizm ich działania , ewentualne przeciwskazania i działania uboczne zawartych tam substancji.

Przychodnia weterynaryjna "ZOONA"
tel. 791-114-114