PRZYCHODNIA   WETERYNARYJNA


 
                   "ZOONA"


Chirurgia ( chirurgia miękka):

  • sterylizacja suk i kotek,
  • kastracja psów i kocurów,
  • operacyjne usuwanie guzów nowotworowych z możliwością badania histopatolgicznego  ( Idexx ),
  • zabiegi chirurgiczne na jamie brzusznej i tkankach miękkich ( również w obrębie głowy ),
  • hospitaizacja po zabiegach ( leczenie stacjonarne ).Przed przystąpieniem do zabiegów ( jeśli jest takie wskazanie) wykonujemy:

  • badanie kliniczne
  • badanie krwi        
  • badanie kardiologiczne

Znieczulenie stosowane przez nas to:

  • znieczulenie infuzyjne odwracalne
  • znieczulenie infuzyjne tradycyjne
              Po zabiegach pacjenci są pod troskliwą opieką personelu lecznicy.                  
         Dysponujemy przestronnymi klatkami i matami z możliwością ogrzewania.


Przygotowanie pacjenta do zabiegu ze znieczuleniem ogólnym.


Do zabiegu w sedacji i znieczuleniu ogólnym (farmakologicznym uspokojeniu i narkozie) zwierzę należy przygotować szczególnie starannie.Dlatego też zaleca się przez ostatnie 12-24 godziny przed zabiegiem nie podawać zwierzęciu żadnego pokarmu ( głodówka ). Należy zapewnić swobodny dostęp do wody do picia. Pełny żołądek stanowi dodatkowe obciążenie układu krążenia, może opóźniać efekty działania znieczulenia, a ponadto powoduje skłonność do wymiotów, będących skutkiem ubocznym przy stosowaniu środków uspokajających. Może wtedy dojść do przedostania się zwróconej treści pokarmowej do płuc. W przypadku zwierząt poruszających się swobodnie (np. koty) należy przetrzymać je w zamkniętym pomieszczeniu. W dniu poprzedzającym zabieg i w dniu samego zabiegu należy unikać intensywnego wysiłku fizycznego, natomiast o ile stan zdrowia na to pozwala, można wyprowadzić na krótkotrwałe spacery na smyczy.Rodzaj znieczulenia (narkozy) każdorazowo dobiera lekarz, kierując się m.in.: stanem pacjenta, wiekiem, rodzajem ewentualnych urazów, typem zabiegu.


Wybudzanie ze znieczulenia.


Po przeprowadzonym zabiegu jeszcze przez kilka do kilkunastu godzin funkcjonowanie organizmu zwierzęcia jest upośledzone.                 W okresie wybudzania się, zwierzęta wykazują nadmierną wrażliwość na bodźce zewnętrzne np. hałas, dotyk, zbyt jaskrawe światło. Również temperatura ciała ulega obniżeniu. Z tych powodów bardzo ważne jest zapewnienie zwierzęciu spokoju, umieszczenie go            w ciepłym, zacienionym miejscu i okrycie. Podczas wybudzania najpierw powraca świadomość, a dopiero później zwierzę zaczyna kontrolować swoje ruchy. Dlatego też zwierzęciu należy przygotować legowisko na podłodze. Wywołany zabiegiem stres powoduje, że przy wybudzaniu pacjent może skomleć i popiskiwać. Nie jest to jednak spowodowane bólem, gdyż po zabiegu zwierzę otrzymuje leki przeciwbólowe. W okresie wybudzania zwierzęciu należy zapewnić stałą opiekę.


Żywienie i ruch pacjenta.


Po całkowitym wybudzeniu i odzyskaniu świadomości lub zgodnie z indywidualnymi zaleceniami lekarza należy stopniowo wprowadzać do żywienia płyny, a po kilkunastu godzinach pokarmy. Trwające jeszcze w tym czasie działanie środków znieczulających może powodować wymioty lub prowadzić do zaburzenia odruchu połykania co może być przyczyną zachłystu. Zastosowana głodówka nie ma niekorzystnego skutku dla pacjenta. Po zabiegach w znieczuleniu ogólnym należy ograniczyć ruch przez okres ok. 24 godzin, dopóki nie powróci prawidłowe funkcjonowanie organizmu. Przy poważniejszych zabiegach okres rekonwalescencji może trwać 2 tyg., a nawet dłużej. W tym czasie zwierze powinno być pod szczególnym nadzorem. Bardzo ważne jest unikanie jakichkolwiek gwałtownych ruchów lub wysiłku mogącego doprowadzić do urazów rany pooperacyjnej. U zwierząt starających się zerwać opatrunek lub szwy należy zastosować zabezpieczenia jak np. kołnierz, ubranka pooperacyjne.

Przychodnia weterynaryjna "ZOONA"
tel. 791-114-114